آگهی استخدامی به همکاری مهاجران 2016-01-12

دعوت به همکاری پیک مهاجران

  پیک مهاجران در البرز به تعدادی موتور سوار با در آمد عالی  در البرز نیازمندیم. شماره تماس:۳۳۴۰۹۶۹۲
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس