آگهی استخدامی کاردان کارشناس کرج 2016-02-02

  به تعدادی کاردان و کارشناس برق قدرت آشنا به امور تاسیسات  در البرز نیازمندیم. فکس:۳۴۷۶۰۲۸۸ ارسال رزومه به :gozinesh9192@yhoo.com
استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس