خودپردازها منقرض می شوند؟

خودپردازها منقرض می شوند؟

تعداد خودپردازی جهان تا 4 سال دیگر یک میلیون دستگاه زیاد می شود و به 4 میلیون می رسد و برداشت پول نقد از این دستگاه ها در دنیا رو به افزایش است.

free download movie

بک لینک رنک 2

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس