جزئیات تصمیم برای 2 خودروی جدید

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه تغییر دستور العمل قیمت گذاری خودرو به سال آینده موکول شد، گفت: اگر سال آینده بازار به سمت رقابتی شدن …

سپهر نیوز

شهرداری

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس