نوروزی همچنان مرد دقیقه ٢٤ (عکس)

هواداران پرسپولیس هنوز که هنوز است در دقیقه ٢٤ کاپیتانشان را تشویق می کنند و یادش را گرامی می دارند.

عکس

گیم پلی استیشن

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس