آگهی استخدامی راننده شرکت شیراز 2016-02-19

  به یک نفر راننده باب کت  جهت  کار در شرکت پیمانکاری در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۶۲۹۱۷۸۲/ت:۹-۱۴
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس