پورعلی گنجی :ژاوی خوشامد گفت ::

مرتضی پورعلی گنجی اولین تمرین خود را با السد امشب انجام داد. نکته اصلی این تمرین برخورد او با ژاوی بود.

علم و فناوری

پرشین موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس