آگهی استخدامی راننده پخش شیراز 2016-01-07

استخدام راننده جهت پخش تخم مرغ در شیراز

  به یک نفر راننده جهت پخش تخم مرغ در شیراز  با سابقه کار جهت پخش تخم مرغ در شیراز نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۱۷۷۹۱۸۳۱۸
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس