پیش بینی سرنوشت بازار مسکن در سال 95

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی کرد: در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامین‌کننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می‌زند.

بازار بورس

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس