آگهی استخدامی یکنفر نجار زنجان 2016-02-03

به یک نفر نجار ماهر جهت همکاری در زنجان نیازمندیم ۳۹۷۹ ۹۵۴ ۰۹۱۹ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۸/۱۱/۹۴ معتبر است)
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس