وجود شغل‌های کاذب حاصل غفلت از کسب مهارت!

وجود شغل‌های کاذب حاصل غفلت از کسب مهارت!

حمیدرضا خانپور کسب آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه‌ای را رکن اساسی توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: بی توجهی به کسب مهارت در جامعه آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.وی ایجاد اشتغال مولد و پایدار، بسترسازی برای کارآفرینی و توسعه فضای کسب و کار را از رویکردهای سازمان متبوع خود ذکر و خاطرنشان کرد: افزایش تعامل میان دولت و موسسات کارآموزی آزاد می‌تواند به ارتقای صلاحیت حرفه‌ای و توانمندسازی شاغلان و اشتغال پایدار جوانان منجر شود.خانپور از کارآفرینی به عنوان یکی از خصیصه‌های مهم آموزشهای مهارتی نام برد و افزود: افراد با فراگیری مهارت و تخصص و دانش فنی می‌توانند فرصتهای شغلی مناسبی به دست آورند.   مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران در ادامه با بیان اینکه برای خروج از چالشهای اقتصادی چاره‌ای جز گسترش فرهنگ کار و کارآفرینی نداریم، گفت: توانمندسازی نیروی انسانی و تربیت افراد خلاق و کارآفرین که بتوانند با ارزش افزوده و تولید ثروت، فرصتهای شغلی پایدار به دست آورند از جمله اولویتهای مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای است و دکترین آموزش فنی وحرفه‌ای،پاسخگویی، تقاضامحوری، کارآفرینی واشتغال پایدار جوانان جویای کار است.وی با اشاره به تدوین استانداردهای شغل و شایستگی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای افزود: در تدوین این استانداردها رویکرد تقاضا محوری و بازار محوری رعایت شده و تضمین دسترسی به مهارت های وسیع شغلی و تربیت شهروند ماهر و متخصص را امکانپذیر کرده است.   خانپور در پایان ارتقای دانش و نگرش و بینش جوانان و تلفیق علم و فن و مهارت با رویکرد کارآفرینی را در فراهم کردن بسترهای اشتغال ضروری دانست و گفت: علم باید در خدمت مهارت و فن و حرفه باشد و مراکز آموزش عالی از کسب و کار جوانان فعال حمایت کنند.

دانلود سریال

خرید و فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس