آگهی استخدامی خانم پذیرش اصفهان 2016-03-10

  یک نفر خانم آشنا به کامپیوتر جهت پذیرش کلینیکی در محدوده شمس آبادی اصفهان نیازمندیم. تلفن: ۳۲۳۷۲۳۰۱

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس