توافق گازی ایران و ترکیه

توافق گازی ایران و ترکیه
بعد از رای دادگاه بین المللی به نفع طرف ترک مبنی بر تعدیل قیمت گاز صادراتی ایران، وزیر امور خارجه کشورمان از توافق ایران با ترکیه بر سر مسایل مرتبط با انرژی و نفت و گازی خبر داد.

توافق گازی ایران و ترکیه

بعد از رای دادگاه بین المللی به نفع طرف ترک مبنی بر تعدیل قیمت گاز صادراتی ایران، وزیر امور خارجه کشورمان از توافق ایران با ترکیه بر سر مسایل مرتبط با انرژی و نفت و گازی خبر داد.
توافق گازی ایران و ترکیه

دانلود فیلم جدید

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس