آگهی استخدامی لحیم آشنا الکترونیک 2016-02-08

  به لحیم کار  آشنا به قطعات الکترونیک  جهت شرکت معتبر  واقع در تهران نیازمندیم. تلفن : ( داخلی ۶ ) ۸۸۳۱۷۴۶۴
استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس