پرسشنامه استعلام قیمت و سفارش خرید

پرسشنامه استعلام قیمت و سفارش خرید

متقاضیان  محترم برای ارائه سفارش خرید  و یا استعلام قیمت کود پلت مرغی تولیدی  ما  فرم ذیل را تکمیل و به نشانی پست الکترونیک مندرج در ذیل  ارسال فرمایند. تمام تجارب ما در خدمت شماست . 

1-    نام شرکت کشت و صنعت / فروشگاه  / نام باغدار  :

2-    نام شهر و نشانی رسمی محل کار یا کشت :

3-    شماره تماس :

4-    استان و محل کشت :

5-     نوع و مقدار مصرف کودهای سابق :

6-     عملکرد تولید در هر هکتار :

7-    نام محصولات زراعی : 

8-     مساحت کلی زمین زراعی :

9-     مساحت زیر هر کشت  :

10     نوع آب و هوای منطقه  :

12-   کپی گواهی  آنالیز خاک زراعی :

13-    شیوه آبیاری :

14-   سن گیاهان ازهر نوع کشت  :

15-   شیوه کشت :

 سایر توضیحات:

 

تلفن سفارشات  : 09123503964

                               ایمیل :   modernbusiness47@yahoo.com

  وبلاگ :nakisaizadi.blogfa.com

پرسشنامه استعلام قیمت و سفارش خرید

متقاضیان  محترم برای ارائه سفارش خرید  و یا استعلام قیمت کود پلت مرغی تولیدی  ما  فرم ذیل را تکمیل و به نشانی پست الکترونیک مندرج در ذیل  ارسال فرمایند. تمام تجارب ما در خدمت شماست . 

1-    نام شرکت کشت و صنعت / فروشگاه  / نام باغدار  :

2-    نام شهر و نشانی رسمی محل کار یا کشت :

3-    شماره تماس :

4-    استان و محل کشت :

5-     نوع و مقدار مصرف کودهای سابق :

6-     عملکرد تولید در هر هکتار :

7-    نام محصولات زراعی : 

8-     مساحت کلی زمین زراعی :

9-     مساحت زیر هر کشت  :

10     نوع آب و هوای منطقه  :

12-   کپی گواهی  آنالیز خاک زراعی :

13-    شیوه آبیاری :

14-   سن گیاهان ازهر نوع کشت  :

15-   شیوه کشت :

 سایر توضیحات:

 

تلفن سفارشات  : 09123503964

                               ایمیل :   modernbusiness47@yahoo.com

  وبلاگ :nakisaizadi.blogfa.com

پرسشنامه استعلام قیمت و سفارش خرید

خبر جدید

کانون نماز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس