مصدومیت آزارم داد/ نوروزی: شکست برابر حریف ژاپنی اتفاقی بود

مصدومیت آزارم داد/ نوروزی: شکست برابر حریف ژاپنی اتفاقی بود
فرنگی‌کار ملی‌پوش کشورمان تأکید کرد، شکستش برابر حریف ژاپنی در مسابقات انتخابی المپیک اتفاقی بوده است.

مصدومیت آزارم داد/ نوروزی: شکست برابر حریف ژاپنی اتفاقی بود

فرنگی‌کار ملی‌پوش کشورمان تأکید کرد، شکستش برابر حریف ژاپنی در مسابقات انتخابی المپیک اتفاقی بوده است.
مصدومیت آزارم داد/ نوروزی: شکست برابر حریف ژاپنی اتفاقی بود

دانلود فیلم خارجی

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس