آگهی استخدامی شرکت شرکت پایاتک 2016-02-12

  به یک نفر منشی آشنا به کامپیوتر در قم نیازمندیم. شماره تماس: ۳۸۲۰۰۹۲۸ آدرس: نیروگاه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس