آگهی استخدامی انبار بلوار شیراز 2016-02-26

  به چند کارگر جوان جهت کار در انبار بلوار واقع در شیراز بصورت دو شیفت نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۳۸۹۷۸۱۸۸۹
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس