آغاز مبارزات مشتزنان ایران در دور نخست/ رقابت های بوکس انتخابی المپیک

آغاز مبارزات مشتزنان ایران در دور نخست/ رقابت های بوکس انتخابی المپیک
مشتزنان وزن های 52 و 60 کیلوگرم ایران فردا (شنبه) برای برگزاری نخستین دیدار خود در رقابتهای انتخابی المپیک 2016 روی رینگ مسابقه خواهند رفت.

آغاز مبارزات مشتزنان ایران در دور نخست/ رقابت های بوکس انتخابی المپیک

مشتزنان وزن های 52 و 60 کیلوگرم ایران فردا (شنبه) برای برگزاری نخستین دیدار خود در رقابتهای انتخابی المپیک 2016 روی رینگ مسابقه خواهند رفت.
آغاز مبارزات مشتزنان ایران در دور نخست/ رقابت های بوکس انتخابی المپیک

تکنولوژی جدید

خبرگذاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس