آگهی استخدامی دو شغلی هواپیمایی 2016-02-03

  آژانس هواپیمایی به یک نفر کارمند تور و یک نفر حسابدار  جهت همکاری در البرز نیازمندیم. شماره تماس:۱- ۳۲۲۴۹۴۷۰
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس