آب‌نبات‌هایی که دیر رسیدند…/ مرثیه ای برای کرویف، افسانه ای که در گذشت

آب‌نبات‌هایی که دیر رسیدند…/ مرثیه ای برای کرویف، افسانه ای که در گذشت
نیم‌خط ‌خبر در معمولی‌ترین روز هفته، صاحبِ آن اندام ترکه‌ای، موهای لخت و ساق‌های غیرقابل پیش‌بینی را برای همیشه از دنیا می‌گیرد.

آب‌نبات‌هایی که دیر رسیدند…/ مرثیه ای برای کرویف، افسانه ای که در گذشت

نیم‌خط ‌خبر در معمولی‌ترین روز هفته، صاحبِ آن اندام ترکه‌ای، موهای لخت و ساق‌های غیرقابل پیش‌بینی را برای همیشه از دنیا می‌گیرد.
آب‌نبات‌هایی که دیر رسیدند…/ مرثیه ای برای کرویف، افسانه ای که در گذشت

باشگاه خبری ورزشی

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس