آگهی استخدامی مدیر جهت صنعتی 2016-02-26

  به یک مدیر فروش خانم جهت فروش قطعات صنعتی در البرز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۴۵۷۷۴۵۸

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس