ترکیب 11 نفره گسترش برای مقابله با استقلال ::

تیم فوتبال گسترش فولاد با چند تغییر به دیدار حساس خود مقابل استقلال خواهد آمد.

اتومبیل

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس