اقدام جالب در کمپ تیم ملی و تعجب کارلوس کروش

در روزهای اخیر اتفاق جالبی در زمین چمن شماره یک کمپ تیم ملی رخ داده است؛ بذرپاشی!

عکس های جدید

دانلود فیلم خارجی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس