صنعت ملی نفت ایران 64 ساله شد

صنعت ملی نفت ایران 64 ساله شد
شصت و پنجمین سالروز ملی شدن صنعت نفت امروز در حالی پشت سرگذاشته می‌شود که صنعت نفت کماکان واردکننده بنزین بوده و …

صنعت ملی نفت ایران 64 ساله شد

شصت و پنجمین سالروز ملی شدن صنعت نفت امروز در حالی پشت سرگذاشته می‌شود که صنعت نفت کماکان واردکننده بنزین بوده و …
صنعت ملی نفت ایران 64 ساله شد

آهنگ جدید

نخبگان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس