۴۰ به ۶۰ بودجه غیرنقد و نقد شهرداری تهران تصویب شد

پیشنهاد شهردار تهران مبنی بر درصد ۴۰ بودجه غیرنقد به ۶۰ بودجه نقد شهرداری پایتخت با رای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد.

عکس های داغ جدید

ابزار رسانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس