آگهی استخدامی تولید دعوت نماید 2016-01-18

  به تعدادی نیروی خانم جهت کاردر کارگاه تولید دمپایی با حقوق مکفی و سرویس نیازمندیم شماره تماس: ۳۶۶۴۲۵۶۱ آدرس: بلوار خدا کرم، جنب ترمینال، کوچه معاینه فنی
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس