پسربچه ای با آینده ای درخشان در رشته بوکس

در این فیلم کوتاه شاهد تمرین بوکس پسربچه ای خواهیم بود که با کمترین امکانات از مربی اش این ورزش را می آموزد.

دانلود فیلم

استخدام ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس