جایگاه آب در برنامه ششم توسعه

جایگاه آب در برنامه ششم توسعه

در دولت یازدهم نگاه ویژه تری به آب شده که در همین زمینه نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است که می توان به افزایش جذب سرمایه گذارن و پیشرفت پروژه های عقب‌مانده اشاره کرد، اما بدیهی است که انجام کارهای انجام شده تاکنون پاسخگوی جامعی برای حل این چالش بزرگ نبوده است. گفته می شود که در برنامه ششم توسعه به دلایل زیادی آب در کانون توجه دولت قرار گرفته است. با عنایت به این موضوع که وزارت نیرو و شرکت‌های آب و برق تنها بازیگران تاثیرگذار در این عرصه نیستند، چیت چیان وزیر نیرو معتقد است که سایر نهادها در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند به همین دلیل نیز آب کانون مورد توجه دولت در برنامه ششم توسعه قرار گرفته است. وی با اشاره به دلیل مطرح شدن مساله آب در برنامه ششم، اظهار کرد: باتوجه به اینکه موضوع آب در سیاست‌های دولت جایگاه ویژه‌ای دارد به همین دلیل در سه محور اصلی در برنامه پنج ساله ششم به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است. چیت‌چیان تاکید کرد: اولین مساله‌ای که باعث شده آب اصلی‌ترین موضوع مورد توجه دولت در برنامه ششم توسعه باشد، این است که ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته و با محدودیت آب مواجه است علاوه بر این می توان خشکسالی 15 ساله پی در پی در کشور را دلیل دوم این مساله دانست چراکه آمارها نشان‌دهنده کاهش میزان آب تجدید‌شونده از 130 میلیارد به 105 میلیارد مترمکعب است. وی با بیان اینکه افزایش دما و تبخیر آب یکی دیگر از دلایل ثقلیت پیدا کردن آب در برنامه ششم است گفت: افزایش شدید مصرف آب در بخش شرب، کشاورزی و صنعت و تامین سلامتی مردم و حیات بشر که در گروی تامین آب کافی است موجب شده تا توجه دولت به این موضوع جلب شود. از سوی دیگر می توان گفت که بحران آب موضوعی است که بیشتر در حیطه فعالیت های کشاورزان خودنمایی می کند چراکه سهم بخش کشاورزی از مصرف آب بیش از 90 درصد عنوان شده است. در همین راستا نیز محمدتقی توکلی یکی از اعضا کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که دولت باید فقط از محصولات استراتژیک حمایت کند. وی با بیان اینکه در برنامه ششم به موضوع مدیریت آب تاکید زیادی شده است،اظهار کرد:در حال حاضر، مدیریت آب به شکل استانی است که باید به مدیریت حوزه‌ای تبدیل شود همچنین باید تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاری در راستای بهره‌وری بیشتر پیش‌بینی شود. این عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه بحث راندمان آب که همان سیستم‌های آبیاری است نیز باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: الگوی کشت نیز در کل مناطق کشور باید نهادینه شود. یعنی دولت باید قانونی بیاورد که هر کِشتی در هر جا که سازگاری بیشتری با منابع آبی دارد مد نظر قرار گیرد، یعنی کِشت‌هایی که با ظرفیت آب متناسب هستند لحاظ شوند.

آهنگ جدید

بک لینک ها

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس