دلار در روزهای پایانی سال / رشد 125 تومانی دلار در سال 94

دلار در روزهای پایانی سال / رشد 125 تومانی دلار در سال 94
سایت طلا: نوسانات دلار و فاصله گرفتن آن از مرز 3400 تومان سبب شد تا آخرین هفته ی سال 94 افزایشی سپری و پیش بینی دلار 3400 تومانی تحقق نیابد.

دلار در روزهای پایانی سال / رشد 125 تومانی دلار در سال 94

سایت طلا: نوسانات دلار و فاصله گرفتن آن از مرز 3400 تومان سبب شد تا آخرین هفته ی سال 94 افزایشی سپری و پیش بینی دلار 3400 تومانی تحقق نیابد.
دلار در روزهای پایانی سال / رشد 125 تومانی دلار در سال 94

خرم خبر

ترانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس