آگهی استخدامی به بانک ۹۴ 2016-02-04

استخدام بانک سینا- بهمن ۹۴ بانک سینا به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی از میان فارغ التحصیلان (مرد) واجد شرایط همکاری به تعداد محدود استخدام  می نماید. به گزارش روابط عمومی بانک سینا داوطلبین می بایست با توجه به شرایط استخدام بانک با مراجعه به سایت […]
استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس