هرگز نمی گذاریم قطر، میزبان باشد/ حسنی خو: روی قول اینفانتینو حساب کردیم

هرگز نمی گذاریم قطر، میزبان باشد/ حسنی خو: روی قول اینفانتینو حساب کردیم
مدیرکل حراست وزارت ورزش می گوید بازی در کشور امارات به سود فوتبال ایران است.

هرگز نمی گذاریم قطر، میزبان باشد/ حسنی خو: روی قول اینفانتینو حساب کردیم

مدیرکل حراست وزارت ورزش می گوید بازی در کشور امارات به سود فوتبال ایران است.
هرگز نمی گذاریم قطر، میزبان باشد/ حسنی خو: روی قول اینفانتینو حساب کردیم

عکس های داغ جدید

آگهی استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس