آگهی استخدامی تعدادی و خانم 2016-01-23

  به تعدادی چرخکار و بسته بند خانم در تبریز نیازمندیم. آدرس: چهارراهابوریحان تلفن: ۰۹۱۴۸۶۶۴۲۵۵

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس