بی‌توجهی‌عجیب‌بیل‌به‌شرکت‌درکارهای‌دفاعی(عکس)

زیدان وقتی به عنوان مربی رئال برگزیده شد در نشست های خبری ابتدایی خود بارها بر این نکته تاکید کرد که در تیم او همه بازیکنان با از دست دادن توپ باید در امور دفاعی شرکت کنند.

عکس های جدید

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس