فرهاد شاهمیری در المپیک قضاوت می‌کند ::

فدراسیون جهانی والیبال از فرهاد شاهمیری برای قضاوت در المپیک 2016 ریودوژانیرو دعوت کرد.

خبر جدید

مجله اینترنتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس