کینه انقلاب از دل سیاست آمریکا خارج نمی شود

کینه انقلاب از دل سیاست آمریکا خارج نمی شود
رهبر معظم انقلاب در جوار بارگاه منور رضوی فرمودند: همان هایی که شعار خاورمیانه بزرگ می دادند در قضیه عراق، سوریه، یمن و فلسطین درمانده‌اند. این ها را از چشم ایران می بینند. کینه انقلاب اسلامی از دل سیاست آمریکا خارج نمی شود.
۱۶:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱ فروردین


کینه انقلاب از دل سیاست آمریکا خارج نمی شود

رهبر معظم انقلاب در جوار بارگاه منور رضوی فرمودند: همان هایی که شعار خاورمیانه بزرگ می دادند در قضیه عراق، سوریه، یمن و فلسطین درمانده‌اند. این ها را از چشم ایران می بینند. کینه انقلاب اسلامی از دل سیاست آمریکا خارج نمی شود.
۱۶:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱ فروردین


کینه انقلاب از دل سیاست آمریکا خارج نمی شود

اسکای نیوز

موبایل دوستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس