بازگشت بیک زاده به تمرینات ذوب آهن(عکس)

مدافع مصدوم ذوبی ها بعد از هفته ها فیزیوتراپی و دوری از تمرینات به هم تیمی هایش پیوست.

دانلود موزیک

باران دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس