آگهی استخدامی کارگر کابینت نصاب 2016-02-11

  کارگر نجار درب ساز و کارگر کابینت ساز و کارگر نصاب دربهای چوبی در چهاردانگه تهران نیازمندیم. تلفن: ۵۵۲۴۱۲۸۶- ۵۵۲۴۸۱۴۴
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس