هرگز آیفون یا آیپد خود را روی این تاریخ تنظیم نکنید

پس از ماجرای لینک مشهوری که تازگی در اینترنت سروصدای زیادی به پا کرده بود و باز کردن آن از طریق مرورگر سافاری در آیفون، منجر به کرش کردن …

سایت استخدامی

هنر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس