خوش‌وبش کی‌روش با کفاشیان و تاج/ رئیس فدراسیون جویای حال قوچان‌نژاد

خوش‌وبش کی‌روش با کفاشیان و تاج/ رئیس فدراسیون جویای حال قوچان‌نژاد

رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال در آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار مقابل هند حضور یافتند.

خوش‌وبش کی‌روش با کفاشیان و تاج/ رئیس فدراسیون جویای حال قوچان‌نژاد

(image)

رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال در آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار مقابل هند حضور یافتند.

خوش‌وبش کی‌روش با کفاشیان و تاج/ رئیس فدراسیون جویای حال قوچان‌نژاد

اس ام اس جدید

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس