آگهی استخدامی شرکت الکترونیک تهران 2016-03-05

  شرکت تجارت الکترونیک دی در تهران از کارشناس یا کارشناس ارشد نرم افزار خانم جهت همکاری دعوت بعمل می آورد. ارسال مدارک و رزومه: info@dec.ir
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس