الغرافه با مهار جباری توانست به پیروزی برسد ::

الغرافه قطر که شب گذشته برابر الاهلی به پیروزی رسید، سرمربی شجاعی اظهار داشت که با مهار جباری الاهلی را خنثی کردند و به پیروزی رسیدند.

اخبار دنیای دیجیتال

استخدام ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس