آگهی استخدامی منشی مرکز شیراز 2016-02-13

  به یک نفر منشی خانم دوشیفت  در مرکز پزشکی در خیابان زند شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۷۰۴۵۲۵۳۰
استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس