قائمی هم به جمع غایبان پیکان پیوست (عکس) ::

قائمی هم به جمع غایبان پیکان پیوست (عکس) ::

در بین محرومیت و مصدومیت شاگردان پیمان اکبری فرهاد قائمی هم به صورت موقت از ترکیب پیکان خارج شد.

اس ام اس

اخبار دنیای دیجیتال

بك لينك

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس