منتفی‌شدن انتقال‌لوکاس‌واسکز از رئال به دپورتیوو ::

لوکاس واسکز با نظر مدیران رئال مادرید حداقل تا پایان فصل در این تیم ماندنی خواهد شد.

سپهر نیوز

دانلود موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس