آگهی استخدامی تاکسی تلفنی تبریز 2016-03-15

  به چند نفر راننده تمام وقت و نیمه وقت با ماشین مدل بالا در تاکسی تلفنی اعتصامی در تبریز نیازمندیم. تلفن: ۳۳۳۳۰۴۰۷
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس