لبخند بازار به بشکه‌های نفت ایران

همزمان با افزایش قیمت نفت، بهای هر بشکه نفت سبک و سنگین ایران بالاترین افزایش قیمت را به نام خود ثبت کرد تا پس از افزایش 500 هزار بشکه‌ای …

گوشی

اخبار کارگران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس