آهی: در ملوان آبرو مهمتر از پول است ::

احمد آهی در دیدار با گسترش با بدشانسی بزرگی مواجه شد و در آن دیدار رباط صلیبی پاره کرد.

اس ام اس

فستیوال فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس