آگهی استخدامی کارگاه صنایع اراک 2016-03-10

  به تعدادی کارگر ساده جهت کار در کارگاه صنایع چوبی واقع در اراک نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۸۰۸۰۷۵۷۱
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس