آتش‌سوزی عمدی در پارک المپیک ریو ::

آتش‌سوزی عمدی در پارک المپیک ریو ::

آتش سوزی کوچکی در پارک المپیک 2016 ریو اتفاق افتاد. این آتش سوزی به قسمت اداری این پارک کمی آسیب زد. گفته می‌شود که این آتش سوزی از عمد و از سوی کارگران ناراضی اتفاق افتاده است.

اخبار

خرید لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس